Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2091/21, Stran 1133
Svet javnega zavoda MOCIS-a, Centra za izobraževanje odraslih na podlagi Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 6/18), 19. ter 20. člena Statuta MOCIS-a in sklepa 9. seje z dne 22. 4. 2021 razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice
MOCIS-a, Centra za izobraževanje odraslih
Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno mesto direktorja/direktorice, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje,
– pedagoško-andragoško izobrazbo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja,
– opravljen strokovni izpit s področja vzgoje in izobraževanja in
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za obdobje 5 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Prijava na delovno mesto mora vsebovati:
– kopije potrdil o izpolnjevanju pogojev glede zahtevane izobrazbe – kopija diplome in pedagoške-andragoške izobrazbe,
– kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– življenjepis z opisom delovnih izkušenj (dokazila o referencah) ter vodstvenih in organizacijskih sposobnosti,
– program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, za nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti in dokazilo, da se zoper njega/nje ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
S prijavljenimi kandidati bo opravljen razgovor.
Kandidati naj pisno prijavo z zahtevanimi prilogami pošljejo najkasneje v roku 15 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: MOCIS, Center za izobraževanje odraslih, Meškova ulica 21, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda – Ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni po zaključenem postopku.
Svet javnega zavoda MOCIS-a, Centra za izobraževanje odraslih

AAA Zlata odličnost