Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Ob-2081/21, Stran 1123
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 25. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št 13/09, 17/11 in 106/15) in 8. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin (Uradni list RS, št. 37/15), objavlja Občina Tolmin
javni razpis 
za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s področja ljubiteljske dejavnosti v Občini Tolmin za leti 2021 in 2022 
Naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin.
1. Področja, ki so predmet razpisa:
Sofinanciranje ljubiteljske dejavnosti kulturnih društev na naslednjih področjih:
– vokalna glasbena dejavnost,
– instrumentalna glasbena dejavnost,
– gledališka in lutkovna dejavnost,
– folklorna dejavnost,
– plesna dejavnost,
– filmska in video dejavnost,
– likovna dejavnost,
– literarna dejavnost.
2. Višina sredstev razpisa: 124.000 EUR.
V kolikor bodo zaradi ukrepov, ki so povezani z obvladovanjem epidemije koronavirusne bolezni Covid-19, posamezni programi v letih 2021/22 izvedeni v manjšem obsegu kot bodo izbrani za sofinanciranje v postopku JR, se upravičencem izjemoma priznajo tudi drugi stroški, ki pa morajo biti neposredno povezani z organizacijo in/ali izvedbo programa oziroma dejavnosti upravičenca, ki je lahko predmet sofinanciranja.
3. Pogoji, kriteriji in merila: pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci in njihovi programi oziroma projekti ter merila in kriteriji za vrednotenje programov, so sestavni del razpisne dokumentacije kot priloga.
4. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh Občine Tolmin www.tolmin.si – razpisi in Zavoda KŠM Tolmin www.ksm.si, v času od 5. do 28. maja jo lahko prevzamete tudi v pisarni v Kinogledališču Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin (Špela Mrak), vsak delovni dan po dogovoru.
5. Vsebina vlog, rok in način oddaje: vloge se odda izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in predvidevajo vpis vseh podatkov, potrebnih za popolnost vloge. Vloge morajo biti oddane v ovojnici z oznako »Razpis kultura 2021-22«, in sicer po pošti na naslov Zavod KŠM Tolmin, Dijaška ul. 12c, 5220 Tolmin ali osebno na naslovu Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, Tolmin. Za pravočasno se bodo štele prijave, ki bodo oddane najkasneje 31. maja 2021.
6. Rok za porabo sredstev, informacije, obveščanje: programi morajo biti izvedeni in sredstva zanje porabljena v letih 2021 in 2022. Pooblaščena oseba za informacije: Špela Mrak (041/313-887, kultura.spela@ksm.si). O izidu razpisa bodo vlagatelji obveščeni v 30 dneh po roku razpisa.
Občina Tolmin 

AAA Zlata odličnost