Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2021 z dne 14. 5. 2021

Kazalo

Št. 381-34/2020/56 Ob-2138/21, Stran 1095
Sprememba 
V Javnem razpisu za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 5«, ki se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 2. Povečanje dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti; prednostne naložbe 2.1.: Širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podpora uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo; Specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, na katerih širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in hkrati ni tržnega zanimanja za njeno gradnjo, se spremeni število odpiranj ter roki za predložitev in odpiranje vlog.
Spremenjene točke javnega razpisa se glasijo:
– Drugi odstavek 2.1 točke:
»Upravičeno je sofinanciranje največ do zneska na posamezno belo liso, ki je za vsako posamezno naselje znotraj občine določen v Prilogi 3 razpisne dokumentacije. Dodelitev sredstev bo potekalo v štirih odpiranjih oziroma do porabe razpoložljivih sredstev. Višina teh razpoložljivih sredstev je v Zahodni kohezijski regiji 9.494.484,72 EUR in v Vzhodni kohezijski regiji 12.184.757,67 EUR.«
– Prvi odstavek 25. točke:
»Prijavitelji lahko predložijo svojo vlogo za dodelitev sredstev od dneva objave tega javnega razpisa ter najkasneje do 23. 12. 2021 do 12. ure oziroma do porabe sredstev. Datumi posameznih odpiranj vlog za dodelitev sredstev ter postopek in način izbora so podani v točki 26.«
– Prvi odstavek 26. točke:
»Datumi odpiranja vlog:
1. odpiranje bo v četrtek, 27. 5. 2021,
2. odpiranje bo v četrtek, 5. 8. 2021,
3. odpiranje bo v četrtek, 14. 10. 2021 in
4. odpiranje bo v četrtek, 23. 12. 2021.«
Ostale določbe javnega razpisa ostanejo nespremenjene.
Ministrstvo za javno upravo 

AAA Zlata odličnost