Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

D 225/2020 Os-1762/21, Stran 1090
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Antonu Kapun, EMŠO 0412932500155, nazadnje stanujoč Stari trg 4, Veržej, umrlem dne 15. 11. 2020.
Zakoniti dediči sodišču niso znani, tudi ni znan njihov pravi naslov bivanja, zato s tem oklicem poziva vse tiste, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave oklica na spletni strani, v Uradnem listu RS, na sodni deski tukajšnjega sodišča ter na oglasni deski Matičnega urada Ljutomer in uveljavljajo svojo pravico do dediščine.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče nadaljevalo zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 23. 3. 2021

AAA Zlata odličnost