Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

VL 10557/2021 Os-1885/21, Stran 1089
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Lepoša d.o.o., P.P. 1252, Maribor - poštni predali, proti dolžniku Janezu Tobias, Koroška cesta 19, Kranj, ki ga zastopa zač. zast. Hočevar Mokorel Pretnar, odvetniška družba, o.p. d.o.o., Nazorjeva ulica 1, Kranj, zaradi izterjave 4.550,31 EUR, sklenilo:
Dolžniku Janezu Tobias, Koroška cesta 19, Kranj, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Hočevar Mokorel Pretnar, odvetniška družba, o.p. d.o.o., Nazorjeva ulica 1, Kranj.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2021

AAA Zlata odličnost