Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

3190 I 3150/2020 Os-1811/21, Stran 1089
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, matična št. 1198459000, davčna št. 86279670, Dunajska cesta 20, Ljubljana, proti dolžniku Tomažu Cvar, EMŠO 0104975500195, Gospodinjska ulica 13, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave preživnine sklenilo:
Dolžniku Tomažu Cvarju, EMŠO: 0104975500195, se postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Marina Ferfolja Howland, Slomškova ulica 17, 1000 Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 2021

AAA Zlata odličnost