Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

Ob-2072/21, Stran 1075
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21) in 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradni list RS, št. 36/21) objavlja
javni razpis 
za subvencioniranje obrestne mere za kredite, najete v letu 2021, za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih hiš v Občini Vipava
Višina sredstev na razpolago za predmet javnega razpisa znaša 25.000,00 EUR. Upravičenci do subvencije so fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije in na območju Občine Vipava rešujejo svoj stanovanjski problem ter bodo za ta namen v letu javnega razpisa najeli kredit pri banki s katero ima občina sklenjeno pogodbo o subvencioniranju obrestnih mer za stanovanjsko kreditiranje. Kriteriji za ocenjevanje vlog prosilcev in sestavo prednostne liste so: stanovanjske razmere prosilca in njegove družine, materialno in premoženjsko stanje prosilca in njegove družine, socialno in zdravstveno stanje prosilca in njegove družine ter namembnost posojila. Ob upoštevanju kriterijev določenih s Pravilnikom in tem javnim razpisom imajo prednost tisti prosilci, ki skupaj dosežejo večje število točk. Vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, od 5. 5. 2021 dalje do najkasneje 11. 6. 2021 (datum poštnega žiga na dan 11. 6. 2021). Odpiranje vlog bo 15. 6. 2021. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom (o zavržbi vloge) oziroma odločbo (o zavrnitvi ali odobritvi sredstev) Občine Vipava najpozneje v roku 65 dni po zaključku razpisa. Upravičenci so dolžni najkasneje do 15. 10. 2021 skleniti kreditno pogodbo z banko. Razpisna dokumentacija je na voljo na (www.vipava.si) ali na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Občina Vipava 

AAA Zlata odličnost