Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

Ob-2071/21, Stran 1075
Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o proračunu Občine Vipava za leto 2021 (Uradni list RS, št. 13/21) in 15. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere kreditov najetih za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Vipava za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 55/15) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vipava za leto 2021
Upravičenci do pomoči so pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev ter pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna in srednje velika podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev in ima sedež na območju Občine Vipava. Pogoji so določeni na podlagi navedene zakonodaje in javnega razpisa. Sredstva so določena v višini 20.000,00 €. Rok za porabo je 30. 11. 2021. Dokazila je potrebno predložiti najkasneje do 30. 11. 2021. Javni razpis ima naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami: 31. 5. 2021, 30. 6. 2021, 30. 7. 2021, 31. 8. 2021, 30. 9. 2021. Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do izteka dneva posameznega prijavnega roka na naslov Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava. Odpiranje vlog se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od posameznega navedenega roka za oddajo vlog. Vlagatelj bo o izidu obveščen najpozneje 30 dni po zaključku razpisa. Razpisna dokumentacija je na voljo na (www.vipava.si) ali na Občini Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
Občina Vipava 

AAA Zlata odličnost