Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

Ob-2055/21, Stran 1047
Sprememba 
Javni sklad Republike Slovenje za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P1 plus 2021 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 51 z dne 2. 4. 2021, Ob-1807/21. Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:
5.1. Splošni pogoji kandidiranja
Se četrti odstavek v celoti nadomesti z:
Podlage za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote so:
– za prijavne roke 20. 4., 5. 5., 20. 5. in 5. 6. 2021 izkaz poslovnega izida za leto 2019, bilanca stanja na dan 31. 12. 2019;
– za prijavne roke od 20. 6. 2021 dalje izkaz poslovnega izida za leto 2020 in bilanca stanja na dan 31. 12. 2020;
– za podjetja, ustanovljena v letu 2021, velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida, ki jo vlagatelj sestavi za obdobje od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
5.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Se prva alineja v celoti nadomesti z:
– dosegati bonitetno oceno objavljeno na spletnem portalu GVIN1 vsaj D2. Omejitev ne velja:
1 GVIN je spletni portal, ki omogoča pridobitev bonitetne ocene in celovit vpogled v položaj podjetij na slovenskem trgu in pomaga odkriti poslovne povezave, kot so: lastništvo, vodstvo in nadzorni sveti v podjetjih.
a) za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2019, in sicer za prijavne roke od vključno 20. 5. 2021 do vključno 5. 6. 2021,
b) za vlagatelje, ustanovljene po 1. 1. 2020 in zavode, in sicer za vse prijavne roke.
7. Vsebina vloge
Se tretja točka v celoti nadomesti z:
3. Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida:
– za leto 2019 (velja za prijavne roke do vključno 5. 6. 2021) oziroma
– za leto 2020 (velja za prijavne roke od vključno 20. 6. 2021 dalje), oddane na AJPES.
Predložiti je treba računovodske izkaze v obliki, ki je bila s strani podjetja uradno oddana na AJPES (ne velja izpis računovodskih izkazov iz spletne strani AJPES).
Podjetja, ustanovljena v letu 2021, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad.
Se šesta točka v celoti nadomesti z:
6. Bonitetno dokazilo, ki mora biti skladno z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES:
– S.BON-1 za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zadruge in zavode
Za podjetja, ustanovljena v letu 2021 se predloži BON-2.
Vlagatelj lahko za dokazilo bonitetne ocene predloži eS.BON obrazec (spletna bonitetna informacija). Za prijavne roke do vključno 5. 6. 2021 se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2019. Za prijavne roke od 20. 6. 2021 dalje se upošteva bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2020.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost