Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

Ob-2054/21, Stran 1047
Sprememba 
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7R 2020 – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 204 z dne 31. 12. 2020, Ob-3566/20 in spremembe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 3 z dne 8. 1. 2021, Ob-1020/21.
Spremembe se nanašajo na naslednje točke Javnega razpisa:
4.1 Splošni pogoji kandidiranja
Se peti odstavek spremeni in v celoti nadomesti z:
Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta:
– za prijavne roke 1. 2., 1. 3., 1. 4., 1. 5. in 1. 6. 2021 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019,
– za prijavne roke 1. 7., 1. 9. in 1. 10. 2021 izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2020.
4.2. Osnovni pogoji kandidiranja
Se šesta in sedma alineja spremenita in v celoti nadomestita z:
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 2. 2021 do vključno 1. 6. 2021, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB81,
1 Dokazilo o bonitetni oceni podjetje pridobi na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Ocena SB1 pomeni najboljšo in SB8 najslabšo bonitetno oceno.
– za vloge oddane na prijavne roke od 1. 7. 2021 do vključno 1. 10. 2021, mora podjetje:
– imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2020 z oceno vsaj SB8.
6. Vsebina vloge
Se peta točka spremeni in v celoti nadomesti z:
5. Dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge:
– za prijavne roke od 1. 2. 2021 do vključno 1. 6. 2021 na podlagi letnega poročila za leto 2019;
– za prijavne roke od 1. 7. 2021 do vključno 1. 10. 2021 na podlagi letnega poročila za leto 2020.
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo 

AAA Zlata odličnost