Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

I N 57/2020 Os-1782/21, Stran 953
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagatelja Vinka Jarc, Vogrsko 31, Volčja Draga, ki ga zastopa odv. Maruška Trunkl Glavič, odvetnica iz Nove Gorice, zoper nasprotnega udeleženca Matijo Blažič, zadnje stanujoč Lokvica 26, Miren, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer odv. Silvester Polanc, odvetnik iz Nove Gorice, zaradi razglasitve pogrešanega za mrtvega.
Iz priloženih listin izhaja, da je nasprotni udeleženec Matija Blažič lastnik nepremičnine s parc. št. 2212/31 k.o. 2332 Kostanjevica na Krasu. Po podatkih Škofije Koper izhaja, da je Matija Blažič, rojen dne 24. 5. 1849, umrl 6. 8. 1934. Njegov zadnji znani naslov je Lokvica 26. Drugi podatki o pogrešanem ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti pogrešanega Matije Blažiča, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku treh mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Novi Gorici 
dne 23. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost