Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

D 538/2018 Os-1438/21, Stran 951
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se pod opr. št. D 538/2018 vodi zapuščinski postopek po pokojni Idi Cafuta, roj. 31. 3. 1955, z zadnjim stalnim prebivališčem Slovenski trg 11, Ptuj, in umrli 13. 8. 2018.
V zapuščino spadajo: parc. št. *88, 926/2, 927/2, 927/4, 932, 939, 940/10, 940/5, 940/6, 940/7, 940/8, 940/9, 942, 943/6, 945/1, 945/3, 945/4, 945/5, 945/6 in 945/7, vse k.o. 452 – Dolena, vse v deležu do 1/16, denarna sredstva pri Delavski hranilnici na transakcijskem računu št.: 61000-0001526254 v znesku 6,53 EUR s pripadki, po stanju na dan 2. 10. 2018, do celote.
Terjatve do zapuščine so priglasili naslednji upniki: Republika Slovenija iz naslova neplačanih obveznosti zapustnice v višini 151,61 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 13. 8. 2018 do plačila, Adriaplin, podjetje za distribucijo zemeljskega plina, d.o.o., Ljubljana, iz naslova neplačanih računov v višini 119,72 EUR, Energija Plus, d.o.o., v višini 100,25 EUR, Javne službe Ptuj, d.o.o., iz naslova odvoza odpadkov, plačane sodne takse in zakonskih zamudnih obresti v skupni višini 1.336,94 EUR, Komunalno podjetje Ptuj, d.d., iz naslova neplačanih stroškov za oskrbo s pitno vodo in ogrevanje v skupni višini 5.599,05 EUR (upnik je zoper pokojno vodil izvršilne postopke pri Okrajnem sodišču na Ptuju pod opr. št. I 2675/2007, I 1144/2006, I 1160/2007, VL 120522/2008, VL 188940/2009, VL 178515/2010, VL 195337/2011, VL 195836/2013, VL 54627/2016, VL 69531/2017 in VL 51670/2018), RTV Slovenija iz naslova neplačanega RTV prispevka v skupni višini 1.411,78 EUR, Telekom Slovenije, d.d., na podlagi zapadlih računov in pogodbe v skupni višini 673,80 EUR (upnik je zoper pokojno vodil izvršilni postopek pri Okrajnem sodišču na Ptuju pod opr. št. VL 51827/2008).
V času zapustničine smrti so bili zoper njo v teku naslednji izvršilni postopki: VL 51670/2018 pred Okrajnim sodiščem v Ljubljani, COVL, upnika Komunalno podjetje Ptuj, d.d., zaradi izterjave 226,68 EUR s pp, VL 105807/2011 pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, upnika Podjetje za stanovanjske storitve, d.o.o., zaradi izterjave 755,42 EUR s pp, VL 11973/2011 pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, upnika Podjetje za stanovanjske storitve, d.o.o., zaradi izterjave 1.842,07 EUR s pp, VL 37707/2016 pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, upnika Javne službe Ptuj, d.o.o., zaradi izterjave 106,02 EUR s pp, VL 52446/2010 pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, upnika Podjetje za stanovanjske storitve, d.o.o., zaradi izterjave 544,61 EUR s pp, VL 51827/2008 pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, upnika Telekom Slovenije, d.d., zaradi izterjave 673,80 EUR s pp, VL 195836/2013 pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, upnika Komunalno podjetje Ptuj, d.d., zaradi izterjave 100,36 EUR s pp, VL 54627/2016 pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, upnika Komunalno podjetje Ptuj, d.d., zaradi izterjave 279,54 EUR s pp, zaradi izvršbe davčnega dolga (FU Ptuj), VL 18611/2012 upnika Telekom Slovenije, d.d., VL 25722/2008 pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, upnika Procesni center Pionir, d.o.o., zaradi izterjave 278,23 EUR s pp, VL 195337/2011, pred Okrajnim sodiščem na Ptuju, upnika Komunalno podjetje Ptuj, d.d., zaradi izterjave 900,91 EUR s pp.
S tem oklicem sodišče na podlagi prvega in drugega odstavka 206. člena Zakona o dedovanju poziva zapustničine dediče, da se priglasijo k dedovanju. Če se ne bodo priglasili, bo sodišče eno leto po objavi tega oklica odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju 
dne 19. 2. 2021 

AAA Zlata odličnost