Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

D 496/2016 Os-1841/21, Stran 951
Zapuščinska zadeva: po pok. Jožetu Bordonu, sinu Mateja gm Mihaela, neznanega bivališča, razglašen za mrtvega s sklepom naslovnega sodišča opr. št. N 91/2015 z dne 8. 7. 2016, z določenim datumom smrti 28. 3. 1923.
Zapuščina brez dedičev bo prešla na Republiko Slovenijo, če noben upnik ne bo pravočasno vložil zahteve za prenos te zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Upniki lahko pri zapuščinskem sodišču pridobijo podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino in o zapustnikovih obveznostih.
Upniki lahko v šestih mesecih od dneva objave oklica zahtevajo, da se zapuščina brez dedičev prenese v stečajno maso zapuščine brez dedičev v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kopru 
dne 26. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost