Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

D 182/2019 Os-1552/21, Stran 951
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče zapuščinski postopek po pokojni Frančiški Urbas, hči Pavla Rožanca, rojena 2. 9. 1924, državljanka Republike Slovenije, z zadnjim bivališčem Martinjak 2A, Cerknica, umrla 6. 11. 2019.
Pravico dedovati po zapustnici ima tudi njen sin Peter Urbas, rojen 20. 6. 1953, z zadnjim znanim bivališčem 1517-38H St, SE, Calgary – Alta, T2P-IGJ, Kanada. Ker sodišču njegov sedanji naslov ni znan, mu je na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 163. členom Zakona o dedovanju s sklepom D 182/2019 z dne 26. 1. 2021 postavilo začasnega zastopnika, in sicer Center za socialno delo Primorsko – Notranjska, Enota Cerknica, Cesta 4. maja 24, Cerknica, ki bo naloge opravljal po pooblaščenem delavcu.
Začasni zastopnik bo dediča v postopku zastopal vse do takrat, dokler dedič ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da mu je postavil skrbnika.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju poziva Petra Urbasa, naj se priglasi sodišču v enem letu od objave tega oklica. Po poteku enoletnega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in ga končalo na podlagi izjave postavljenega začasnega zastopnika oziroma skrbnika in podatkov, ki jih bo imelo takrat.
Okrajno sodišče v Cerknici 
dne 3. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost