Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

VL 10462/2021 Os-1837/21, Stran 950
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, ki jo zastopa Tina Malovrh, Miklošičeva cesta 19, Ljubljana, proti dolžniku Pavlu Židan, Zaloška cesta 69, Ljubljana, ki ga zastopa Mächtig Irina – odvetnica, Trdinova ulica 8, Ljubljana, zaradi izterjave 2.697,02 EUR, sklenilo:
Dolžniku Pavlu Židan, Zaloška cesta 69, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Irina Machting, Trdinova ulica 8, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 19. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost