Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

VL 16394/2021 Os-1836/21, Stran 950
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Delavske hranilnice d.d. Ljubljana, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana, ki jo zastopa Borut Rešek, Miklošičeva cesta 5, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Darku Trauner, Tomšičeva ulica 27, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mihaela Bulović Ćulum, Ljubljanska cesta 6, Slovenska Bistrica, zaradi izterjave 3.381,43 EUR, sklenilo:
Dolžniku Darku Trauner, Tomšičeva ulica 27, Slovenska Bistrica, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odv. Mihaela Bulović Ćulum, Ljubljanska cesta 6, Slovenska Bistrica.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani 
dne 30. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost