Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

Kazalo

Št. 02110-15/2021-3 Ob-1907/21, Stran 949
Območna geodetska uprava Koper, Piranska cesta 2, 6000 Koper, v skladu s sedmim odstavkom 11. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin – ZEN (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – Odločba US, 106/10 – ZDoh-2H, 47/12 – ZUKD-1A, 79/12 – Odločba US in 55/13 – ZUKD-1B) v povezavi z Zakonom o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06 – u.p.b. in nasl.), poziva osebe, ki menijo, da so pravni nasledniki po verjetno umrlem Leopoldu Gostiša, Senožeče 34, 6224 Senožeče, lastniku parcele št. *160/4 k.o. 2447-Senožeče, da se javijo v 30 dneh od dneva objave oklica v Uradnem listu RS in na enotnem državnem portalu e-uprave vstopijo v postopek evidentiranja urejene meje parcele *160/2 v k.o. 2447 Senožeče, ki ga vodi geodetsko podjetje Geodela, Marko Breščak s.p., Goriška cesta 25a, 5270 Ajdovščina.
Oseba, ki meni, da je pravni naslednik, mora izkazati obstoj svojega pravnega nasledstva.
Če se na objavo oklica ne javi nihče, velja domneva, da neznani lastnik nepremičnine soglaša z ugotovljeno katastrsko mejo.
Območna geodetska uprava Koper 
dne 11. 3. 2021 

AAA Zlata odličnost