Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

VL 108378/2019 Os-1882/21, Stran 903
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika A1 Slovenija, d.d., Šmartinska cesta 134B, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Odvetniška pisarna Monika Lipovec d.o.o., Bleiweisova cesta 30, Kranj, proti dolžnici Veroniki Paradisi, Oljčna pot 14, Piran - Pirano, ki jo zastopa začasni zastopnik Niko Varezič, Obala 114, Portorož - Portorose, zaradi izterjave 1.770,46 EUR, sklenilo:
Dolžnici Veroniki Paradisi, Oljčna pot 14, Piran - Pirano, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Niko Varezič, Obala 114, Portorož.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2021

AAA Zlata odličnost