Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

II P 1702/2014 Os-1442/21, Stran 903
Okrožno sodišče v Ljubljani, okrožna sodnica Jadranka Juhant, je v pravdni zadevi tožeče stranke Helene Grubelič, Tomačevo 45/a, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Drnovšek o.p., d.o.o., s sedežem v Ljubljani, zoper toženo stranko: 1. Marjana Zalaznik, Šentviška cesta 34, Ljubljana, ki jo zastopa Gregor Zupančič, odvetnik v Ljubljani, 2. Janko Pečenik, Vojkova ulica 85, Ljubljana, 3. dediči po pok. Marinki Vršaj, Tomačevo 45/a, Ljubljana, 4. Tomislav Grubelič, Tomačevo 45/a, Ljubljana, 5. Karmen Grubelič, Tomačevo 45/a, Ljubljana, 6. Anamarija Grubelič, Tomačevo 45/a, Ljubljana, zaradi ugotovitve, da sta izročilna pogodba in dodatek k izročilni pogodbi odplačna, dne 15. februarja 2021 sklenilo:
Za začasno zastopnico drugotožene stranke se postavi odvetnica Marija Bošković, Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana.
Postavljena začasna zastopnica ima v predmetnem postopku vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice ima začasna zastopnica od dneva postavitve do tedaj, dokler drugotožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 2. 2021

AAA Zlata odličnost