Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

I P 177/2020-10 Os-1284/21, Stran 903
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožnem sodniku Domnu Horvatu, v pravdni zadevi tožeče stranke: Valentin Mencinger, Zapuže 2a, Begunje na Gorenjskem, ki ga zastopa Monika Markelj, odvetnica v Radovljici, zoper toženo stranko: 1. Elvira Danan, brez prebivališča v RS, naslov v tujini ni znan, 2. Boštjan Mencinger, Zapuže 2a, Begunje na Gorenjskem in 3. mld. Justina Mencinger, Zapuže 2a, Begunje na Gorenjskem, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer CSD Gorenjska, Enota Radovljica, njega pa Matej Gašperšič, odvetnik v Radovljici, zaradi ugotovitve lastninske pravice na delu nepremičnine, sklenilo, da se prvo toženi stranki Elviri Danan, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), postavi začasnega zastopnika Odvetniško pisarno Csipö in Kozamernik, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja 27, 4000 Kranj.
Začasni zastopnik ima v tem postopku pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in bo imenovano prvo toženo stranko zastopal od dneva postavitve in vse do takrat, dokler prvo tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika (83. člen ZPP).
Okrožno sodišče v Kranju
dne 27. 1. 2021

AAA Zlata odličnost