Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2021 z dne 9. 4. 2021

Kazalo

Ob-1877/21, Stran 898
Svet zavoda Dom starejših občanov Ljutomer na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami in dopolnitvami), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB s spremembami in dopolnitvami), 20. in 34. člena Statuta Doma starejših občanov Ljutomer z dne 3. 4. 2017, ter v skladu s sprejetim sklepom 11. redne seje z dne 19. 3. 2021 in 7. dopisne seje z dne 7. 4. 2021, razpisuje delovno mesto
direktorja (m/ž)
1. Na razpis se lahko prijavijo kandidati/kandidatke, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje:
– ustrezno stopnjo in smer izobrazbe določene v 56. in 57. členu Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – UPB s spremembami in dopolnitvami);
– kandidati z visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo 5 let delovnih izkušenj, kandidati z višjo strokovno izobrazbo 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju dejavnosti socialnega varstva;
– opravljen strokovni izpit po zakonu o socialnem varstvu;
– opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica oziroma mora le-tega opraviti v roku enega leta od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.
2. Direktor/direktorica bo imenovan/imenovana za obdobje pet let.
3. Pisne izjave z dokazili o izpolnjevanju pogojev:
– življenjepis, iz katerega so razvidne dosedanje izkušnje in izpolnjevanje pogojev
– dokazila o izobrazbi
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
– dokazilo o opravljenem programu za vodenje
– vizija razvoja zavoda za naslednjih pet let (za čas trajanja mandata).
Pisne prijave z dokazili morajo kandidati/kandidatke poslati pisno, s priporočeno pošto, v zaprtih ovojnicah, v roku 8 dni po objavi na naslov: Svet Doma starejših občanov Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 5, 9240 Ljutomer, v zaprti kuverti z oznako »Razpis za direktorja/direktorico« s pripisom »Ne odpiraj«.
Nepopolnih vlog in vlog, prispelih po razpisnem roku, ne bomo upoštevali. Kandidati/kandidatke bodo o izbiri obveščeni/obveščene v zakonsko določenem roku.
Svet Doma starejših občanov Ljutomer 

AAA Zlata odličnost