Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2021 z dne 26. 2. 2021

Kazalo

Ob-1410/21, Stran 437
Nadzorni svet Energetike Celje, javnega podjetja, d.o.o., Smrekarjeva 1, Celje, na podlagi določil Akta o ustanovitvi družbe Energetika Celje in 15. sklepa 5. redne seje Nadzornega sveta Energetike Celje z dne 8. 12. 2020, razpisuje prosto delovno mesto
direktorja (m/ž) družbe
Pogoji za zasedbo so poleg splošnih pogojev še:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnem oziroma vodstvenem delovnem mestu,
– da ima znanje vsaj enega tujega jezika (angleščina, nemščina),
– da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kandidat mora k prijavi priložiti:
– kopijo diplome, iz katere je razvidna zahtevana izobrazba,
– dokazilo o znanju enega tujega jezika,
– kratek življenjepis, iz katerega bodo razvidne delovne izkušnje na vodilnem oziroma vodstvenem delovnem mestu, organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– program delovanja in razvoja družbe v prihodnjih štirih letih,
– izjavo o nekaznovanju in pooblastilo, da kandidat dovoljuje nadzornemu svetu Energetike Celje, da pridobi podatke o izpolnjevanju splošnih pogojev iz uradnih evidenc (o nekaznovanju in državljanstvu).
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 let.
O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po sprejemu sklepa o izbiri.
Prijave kandidati pošljejo najkasneje v osmih dneh po objavi razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Energetika Celje, javno podjetje, d.o.o., Celje, Smrekarjeva 1, v zaprti ovojnici, s pripisom »Prijava na razpis za prosto delovno mesto direktorja družbe«.
Nadzorni svet Energetike Celje, javnega podjetja, d.o.o. 

AAA Zlata odličnost