Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

I N 76/2020 Os-3569/20, Stran 242
Okrajno sodišče v Novi Gorici vodi na predlog predlagateljice Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno odvetništvo Republike Slovenije, Zunanji oddelek v Novi Gorici, postopek razglasitve pogrešanega Štefana Bodigoj, pok. Antona, neznanega bivališča, ki ga zastopa skrbnica za poseben primer odv. Valentina Škabar, cesta IX. Korpusa 71, Solkan, za mrtvega.
Iz predloženih listin izhaja, da je bila v korist Štefana Bodigoja, pok. Antona iz Prapotto, Italija, sedaj neznanega bivališča, vknjižena lastninska pravica do deleža 1/1 na nepremičnini s parc. št. 1957/57 k.o. 2277 Mirnik, na podlagi sklepa o dedovanju z dne 21. 5. 1927 in Kupoprodajne pogodbe z dne 27. 7. 1927 ter listin z dne 12. 9. 1927. Drugi podatki o pogrešancu ne obstajajo.
Sodišče poziva vse, ki bi karkoli vedeli o življenju in smrti Štefana Bodigoja, naj javijo tukajšnjemu sodišču v roku 3 mesecev po objavi oklica v Uradnem listu RS, oglasni deski UE Nova Gorica ter sodni deski tega sodišča, sicer bo po poteku tega roka sodišče pogrešano osebo razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 12. 2020

AAA Zlata odličnost