Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

I D 1930/2019 Os-3479/20, Stran 240
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku zapuščinski postopek po pokojni Štefici Marici Fedina, roj. 6. 12. 1936, umrla 19. 5. 2019, nazadnje stanujoča Tabor 10, Ljubljana, državljanka Republike Slovenije.
Zapustnica je napravila oporoko, v kateri je razpolagala z delom svojega premoženja, v preostalem delu pa je nastopilo zakonito dedovanje. Zapustnica je bila ob smrti samska in brez potomcev. Mama zapustnice Margita (Marijeta) Fedina (Fedyna) in oče zapustnice Razilije (Vasil) Fedina (Fedyna) sta umrla pred njo, bratov in sester ni imela, bila je edinka. Glede na to pridejo za zakonito dedovanje v poštev dediči III. dednega reda. Sodišče je pridobilo podatke o zapustničinih tetah in stricih ter njihovih potomcih po materini strani, nima po nobenih podatkov o zapustničinih tetah in stricih ter njihovih potomcih po očetovi strani.
Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju (ZD) poziva tete, strice, bratrance in sestrične zapustnice ter njihove potomce, kakor tudi vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo naslovnemu sodišču v roku enega leta od objave tega oklica v Uradnem listu RS, na sodni deski sodišča in na spletni strani sodišča.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 2020

AAA Zlata odličnost