Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

D 293/2020 Os-3553/20, Stran 240
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku je pod opr. št. D 293/2020 uveden zapuščinski postopek po pok. Jakobu Juhantu, neznanega datuma rojstva, zadnje stalno bivališče Gora, Komenda, ki je bil s sklepom N 6/2020 z dne 9. 10. 2020 razglašen za mrtvega z dnem 19. 10. 1948.
V zapuščino sodi parc. 312 k.o. 1904 Kaplja vas, pri kateri je zapustnik vknjižen kot solastnik do 1/4.
Sodišče ne razpolaga s podatki o dedičih zapustnika, zato s tem oklicem poziva vse morebitne dediče (morebitne potomce oziroma, če so ti pokojni, njihove potomce, brate oziroma sestre oziroma, če so pokojni, njihove potomce oziroma bratrance in sestrične oziroma, če so pokojni, njihove potomce) oziroma vse druge osebe, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da se v roku 1 leta od objave tega oklica zglasijo pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 18. 12. 2020

AAA Zlata odličnost