Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

D 151/66 Os-3546/20, Stran 239
Okrajno sodišče v Novi Gorici je po okrajni sodnici Nataši Pavlin Rogelja v zapuščinski zadevi po dne 20. 1. 1964 umrlem Cvetrežnik Jožefu, pok. Jožefa, roj. 25. 4. 1897, z zadnjim stalnim prebivališčem Avče 69, izven naroka, dne 8. 12. 2020 sklenilo:
Na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku se zakonitima dedičema zap. nečakoma Bucik Silvestru in Jericijo Rajku, oba neznanega bivališča, v tem postopku postavi začasni zastopnik, odvetnik Sebastian Cencič, Rutarjeva ulica 4, 5220 Tolmin, ki bo zastopal dediča v zapuščinski zadevi D 151/66 vse dokler dediča ali njuni pooblaščenci ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 12. 2020

AAA Zlata odličnost