Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

2769 VL 125512/2019 Os-1130/21, Stran 239
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga d.o.o., matična št. 5046688000, davčna št. 64520463, Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof Mlakar, zoper dolžnika Mitya Kodermac, EMŠO 0905969500461, Brilejeva ulica 1, Ljubljana, ki ga zastopa zač. zast. Simona Zupan – odvetnica, Pražakova ulica 7, Ljubljana, zaradi izterjave 156,20 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi Simona Zupan – odvetnica, Pražakova ulica 7, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2021

AAA Zlata odličnost