Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

VL 89249/2020 Os-1081/21, Stran 239
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Gospodar upravljanje stanovanj in stanovanjskih hiš, zaključna dela v gradbeništvu, trgovina in inženiring, d.o.o. Ljubljana, Tržaška cesta 42, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Karlo Česen, po odv. Alojziji Slavi Alič, Šmartinska cesta 130, Ljubljana – dostava, proti dolžniku Duraku Destani, Reboljeva ulica 13, Ljubljana – dostava, ki ga zastopa zak. zast. odv. Nina Kuzmič, Resljeva cesta 25, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 421,29 EUR, sklenilo:
Začasna zastopnica odv. Nina Kuzmič se razreši.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Dejan Ljubič, Slomškova ulica 17, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2021

AAA Zlata odličnost