Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

2874 Z 426/2020 Os-1007/21, Stran 239
Okrajno sodišče v Ljubljani je v zadevi zavarovanja terjatve upnice Zavarovalnice Sava, zavarovalna družba, d.d., matična št. 5063400000, davčna št. 44814631, Cankarjeva ulica 3, Maribor, ki jo zastopa zak. zast. David Kastelic, Cankarjeva ulica 3, Maribor - dostava, po Sabini Jelinič, Cankarjeva ulica 3, Maribor - dostava, zoper dolžnika Dragana Janićević, EMŠO 2705978500383, Untere Donaustrasse 33/2/8, Wien, zaradi zavarovanja terjatve 10.996,02 EUR s pp, sklenilo:
Dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi Igor Dernovšek, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 1. 2021

AAA Zlata odličnost