Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

II eN 121/2016-68 Os-1175/21, Stran 238
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za stanovanjski objekt na naslovu Ravne 25, Tržič in Ravne 26, Tržič, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju pod št. II eN 121/2016, Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe št. 1/85 z dne 6. 2. 1985, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Tržič kot prodajalcem in Tovarno obutve Peko Tržič kot kupcem, za posamezni del št. 15, ID znak 2143-128-15, stanovanje v 2. etaži, s kletjo v 1. etaži, Ravne 25, Tržič, v izmeri 57,9 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Nevenka Nemanić, roj. 5. 12. 1952, Tupaliče 75, Preddvor, do 1/2 in Matej Nemanič, roj. 10. 8. 1980, Ravne 25, Tržič, do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 1. 2021

AAA Zlata odličnost