Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

II eN 121/2016-67 Os-1174/21, Stran 238
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za stanovanjski objekt na naslovu Ravne 25, Tržič in Ravne 26, Tržič, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju pod št. II eN 121/2016, Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe št. 466-06/91-5 z dne 27. 7. 1993, sklenjene med Občino Tržič kot prodajalcem in Mladenom Novkovićem, Ravne 25, Tržič, kot kupcem, za posamezni del št. 24, ID znak 2143-128-24, stanovanje v 5. etaži, s kletjo v 1. etaži, Ravne 25, Tržič, v izmeri 78,5 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Mladen Novković, roj. 10. 6. 1969, Ravne 25, Tržič, do 1/1.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 1. 2021

AAA Zlata odličnost