Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

II eN 121/2016-66 Os-1173/21, Stran 238
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za stanovanjski objekt na naslovu Ravne 25, Tržič in Ravne 26, Tržič, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju pod št. II eN 121/2016, Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: prodajne pogodbe z dne 31. 3. 2003, sklenjene med Danico Vehar, Ravne 25, Tržič, kot prodajalko in Stanislavo Jenko, Ravne 15, Tržič, kot kupovalko, za posamezni del št. 22, ID znak 2143-128-22, stanovanje v 4. etaži, s kletjo v 1. etaži, Ravne 25, Tržič, v izmeri 57,4 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Stanislava Jenko, roj. 30. 10. 1966, Ravne 25, Tržič, do 1/1.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 1. 2021

AAA Zlata odličnost