Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2021 z dne 5. 2. 2021

Kazalo

II eN 121/2016-65 Os-1172/21, Stran 238
V postopku vzpostavljanja etažne lastnine za stanovanjski objekt na naslovu Ravne 25, Tržič in Ravne 26, Tržič, ki se vodi pred Okrajnim sodiščem v Kranju pod št. II eN 121/2016, Okrajno sodišče v Kranju na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi izdaja naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe št. 20/83 z dne 2. 12. 1983, sklenjene med Strokovno službo Samoupravnih interesnih skupnosti gospodarskih dejavnosti občine Tržič kot prodajalcem in Zadražnik Boštjanom, Pristava 80, Tržič kot kupcem, za posamezni del št. 18, ID znak 2143-128-18, stanovanje v 3. etaži, s kletjo v 1. etaži, Ravne 25, Tržič, v izmeri 58,8 m2.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist osebe: Klemen Puhar, roj. 13. 5. 1977, Zelenica 8, Bistrica pri Tržiču, Tržič, do 1/2 in Sara Ratajec, roj. 27. 12. 1979, Zelenica 8, Bistrica pri Tržiču, Tržič, do 1/2.
Okrajno sodišče poziva morebitne imetnike pravice, da v enem mesecu od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost podatkov o vsebini pogodbe oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 18. 1. 2021

AAA Zlata odličnost