Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2021 z dne 7. 5. 2021

Kazalo

12. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o potrditvi prenehanja veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o zaščiti in spodbujanju vlaganj, stran 35.

  
Na podlagi prve in tretje alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA O POTRDITVI PRENEHANJA VELJAVNOSTI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA O ZAŠČITI IN SPODBUJANJU VLAGANJ 
1. člen 
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o potrditvi prenehanja veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska o zaščiti in spodbujanju vlaganj, sklenjen z izmenjavo not 1. aprila 2021.
2. člen 
Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
British Embassy
Ljubljana
Note 11/2021
The British Embassy Ljubljana presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Slovenia (together, "the Parties") for the Promotion and Protection of Investments done at Ljubljana on 3 July 1996 ("the Agreement").
Further to discussions which have taken place between the Embassy and the Ministry, the Embassy has the honour to propose on behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ("the United Kingdom") the following:
1. The Parties agree to expressly terminate the Agreement; and
2. Notwithstanding Article 15 of the Agreement, following the termination of the Agreement, the provisions of the Agreement shall cease to have effect in respect of investments made while the Agreement was in force.
If the aforementioned proposal is acceptable to the Government of the Republic of Slovenia, the Embassy has further the honour to propose that this Note together with the Note of the Republic of Slovenia in reply shall constitute the Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Slovenia on Termination of the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Slovenia for the Promotion and Protection of Investments signed at Ljubljana on 3 July 1996 ("the Termination Agreement").
Each of the Parties shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of the Termination Agreement. The Termination Agreement shall enter into force on the date of the later notification.
The British Embassy Ljubljana avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration.
TO: Ministry of Foreign Affairs
LJUBLJANA
Republic of Slovenia
Ministry of Foreign Affairs
No: 5611-44/2020/9
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia presents its compliments to the British Embassy Ljubljana and has the honour to refer to Note No. 11/2021 of the United Kingdom, dated 31 March 2021, which reads as follows:
"The British Embassy Ljubljana presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and has the honour to refer to the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Slovenia (together, "the Parties") for the Promotion and Protection of Investments done at Ljubljana on 3 July 1996 ("the Agreement").
Further to discussions which have taken place between the Embassy and the Ministry, the Embassy has the honour to propose on behalf of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ("the United Kingdom") the following:
1. The Parties agree to expressly terminate the Agreement; and
2. Notwithstanding Article 15 of the Agreement, following the termination of the Agreement, the provisions of the Agreement shall cease to have effect in respect of investments made while the Agreement was in force.
If the aforementioned proposal is acceptable to the Government of the Republic of Slovenia, the Embassy has further the honour to propose that this Note together with the Note of the Republic of Slovenia in reply shall constitute the Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Republic of Slovenia on Termination of the Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Slovenia for the Promotion and Protection of Investments signed at Ljubljana on 3 July 1996 ("the Termination Agreement").
Each of the Parties shall notify the other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by its law for the entry into force of the Termination Agreement. The Termination Agreement shall enter into force on the date of the later notification.
The British Embassy Ljubljana avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia the assurances of its highest consideration."
In reply, the Ministry of Foreign Affairs has the honour to inform the British Embassy that the Government of the Republic of Slovenia accepts the foregoing proposal and confirms that Note No. 11/2021 of the United Kingdom of 31 March 2021 and this Note in reply shall constitute the Agreement between the Republic of Slovenia and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on Termination of the Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland for the Promotion and Protection of Investments, done at Ljubljana on 3 July 1996, which shall enter into force on the date of the receipt of the notification by the Government of the Republic of Slovenia of the completion of its respective internal procedures.
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia avails itself of this opportunity to renew to the British Embassy Ljubljana the assurances of its highest consideration.
Ljubljana, 1 April 2021
British Embassy
LJUBLJANA
Britansko veleposlaništvo
Ljubljana
Nota 11/2021
Britansko veleposlaništvo v Ljubljani izraža svoje odlično spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast sklicevati se na Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju: pogodbenici) o zaščiti in spodbujanju vlaganj, sklenjen v Ljubljani 3. julija 1996 (v nadaljevanju: sporazum).
Na podlagi izmenjave med veleposlaništvom in ministrstvom ima veleposlaništvo v imenu Vlade Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljevanju: Združeno kraljestvo) čast predlagati naslednje:
1. Pogodbenici se strinjata, da sporazum izrecno preneha veljati; in
2. da ne glede na 15. člen sporazuma po prenehanju njegove veljavnosti določbe tega sporazuma prenehajo veljati za vlaganja, opravljena v času veljavnosti sporazuma.
Če je navedeni predlog za Vlado Republike Slovenije sprejemljiv, ima veleposlaništvo v nadaljevanju čast predlagati, da ta nota in nota Republike Slovenije v odgovor nanjo štejeta za Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Vlado Republike Slovenije o odpovedi Sporazuma med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Vlado Republike Slovenije o zaščiti in spodbujanju vlaganj, podpisanega v Ljubljani 3. julija 1996 (v nadaljevanju: sporazum o prenehanju veljavnosti).
Pogodbenici se po diplomatski poti medsebojno uradno pisno obvestita o dokončanju postopkov, ki jih vsaki nalagajo notranjepravni pogoji, potrebni za začetek veljavnosti sporazuma o prenehanju veljavnosti. Sporazum o prenehanju veljavnosti začne veljati z dnem zadnjega uradnega pisnega obvestila.
Britansko veleposlaništvo v Ljubljani izkorišča tudi to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, 31. marec 2021
ZA: Ministrstvo za zunanje zadeve
LJUBLJANA
Republika Slovenija
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št.: 5611-44/2020/9
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža svoje odlično spoštovanje Britanskemu veleposlaništvu v Ljubljani in ima čast sklicevati se na noto št. 11/2021 Združenega kraljestva z dne 31. marca 2021, ki se glasi:
»Britansko veleposlaništvo v Ljubljani izraža svoje odlično spoštovanje Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije in ima čast sklicevati se na Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju: pogodbenici) o zaščiti in spodbujanju vlaganj, sklenjen v Ljubljani 3. julija 1996 (v nadaljevanju: sporazum).
Na podlagi izmenjave med veleposlaništvom in ministrstvom ima veleposlaništvo v imenu Vlade Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljevanju: Združeno kraljestvo) čast predlagati naslednje:
1. Pogodbenici se strinjata, da sporazum izrecno preneha veljati; in
2. da ne glede na 15. člen sporazuma po prenehanju njegove veljavnosti določbe tega sporazuma prenehajo veljati za vlaganja, opravljena v času veljavnosti sporazuma.
Če je navedeni predlog za Vlado Republike Slovenije sprejemljiv, ima veleposlaništvo v nadaljevanju čast predlagati, da ta nota in nota Republike Slovenije v odgovor nanjo štejeta za Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Vlado Republike Slovenije o odpovedi Sporazuma med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Vlado Republike Slovenije o zaščiti in spodbujanju vlaganj, podpisanega v Ljubljani 3. julija 1996 (v nadaljevanju: sporazum o prenehanju veljavnosti).
Pogodbenici se po diplomatski poti medsebojno uradno pisno obvestita o dokončanju postopkov, ki jih vsaki nalagajo notranjepravni pogoji, potrebni za začetek veljavnosti sporazuma o prenehanju veljavnosti. Sporazum o prenehanju veljavnosti začne veljati z dnem zadnjega uradnega pisnega obvestila.
Britansko veleposlaništvo v Ljubljani izkorišča tudi to priložnost, da Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.«
V odgovor ima Ministrstvo za zunanje zadeve čast obvestiti Britansko veleposlaništvo, da Vlada Republike Slovenije sprejema prej omenjeni predlog in potrjuje, da nota št. 11/2021 Združenega kraljestva z dne 31. marca 2021 in ta nota v odgovor nanjo štejeta za Sporazum med Republiko Slovenijo in Združenim Kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska o prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska in Vlado Republike Slovenije o zaščiti in spodbujanju vlaganj, sklenjenega v Ljubljani 3. julija 1996, ki bo začel veljati z dnem prejema uradnega pisnega obvestila Vlade Republike Slovenije o dokončanju njenih notranjepravnih postopkov.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izkorišča tudi to priložnost, da Britanskemu veleposlaništvu v Ljubljani ponovno izrazi svoje odlično spoštovanje.
Ljubljana, 1. april 2021
Britansko veleposlaništvo
Ljubljana
3. člen 
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-5/2021
Ljubljana, dne 28. aprila 2021
EVA 2021-1811-0019
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik vlade 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti