Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1956. Akt o spremembah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo, stran 5359.

  
Na podlagi šestega odstavka 128. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20 in 158/20 – ZURE) Agencija za energijo izdaja
A K T 
o spremembah Akta o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo 
1. člen 
V Aktu o pravilih monitoringa kakovosti oskrbe z električno energijo (Uradni list RS, št. 59/15, 23/18 in 62/19) se v 7. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Elektrooperater in distribucijska podjetja posredujejo agenciji podatke v naslednjih rokih, in sicer:
– distribucijski operater oziroma distribucijska podjetja posredujejo parametre iz prvega odstavka 21. člena tega akta za koledarski mesec najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec;
– distribucijski operater oziroma distribucijska podjetja posredujejo parametre iz prvega odstavka 21. člena tega akta za posamezni dan najkasneje do 20. v mesecu za predpretekli mesec;
– sistemski operater in distribucijska podjetja posredujejo letna poročila najkasneje do 28. februarja za preteklo koledarsko leto;
– distribucijska podjetja posredujejo krovna poročila najkasneje do 31. marca za preteklo koledarsko leto;
– elektrooperater posreduje krovno poročilo najkasneje do 30. aprila za preteklo koledarsko leto.«.
2. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku črta besedilo »za pretekli mesec«.
3. člen 
58. člen se spremeni tako, da se glasi:
»58. člen 
(spremljanje parametrov neprekinjenosti napajanja na NN-nivoju) 
(1) Distribucijski operater oziroma distribucijska podjetja vzpostavijo nadzor parametrov neprekinjenosti napajanja na NN-nivoju (raven spremljanja parametrov na TP in NN-izvodih TP) do 1. januarja 2024.
(2) Distribucijski operater oziroma distribucijska podjetja začnejo agenciji posredovati parametre neprekinjenosti napajanja na NN-nivoju eno leto po roku, ki je določen v prejšnjem odstavku.«.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Ta akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 71-4/2021/8
Maribor, dne 20. maja 2021
EVA 2021-2430-0048
Predsednica sveta 
Agencije za energijo 
dr. Romana Jordan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti