Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1946. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 5341.

  
Na podlagi 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 19. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Slovenske Konjice daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v višini 19,55 EUR na efektivno uro.
2. člen 
Subvencija občine k polni ceni storitve znaša 14,32 EUR na efektivno uro. Ob upoštevanju subvencije Občine Slovenske Konjice znaša končna cena za uporabnika 5,23 EUR na efektivno uro.
3. člen 
(1) Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, opravljene na nedeljo znaša 25,76 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 19,78 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 5,98 EUR.
(2) Cena ure socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, opravljene na praznik znaša 28,82 EUR na efektivno uro, subvencija občine znaša 22,11 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 6,71 EUR.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 2021 dalje. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu št. 122-0036/2020-2 (161) z dne 2. 7. 2020 (Uradni list RS, št. 104/20).
Št. 122-0032/2021-2(161)
Slovenske Konjice, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost