Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1941. Sklep o lokacijski preveritvi EUP LP_21/85_A, Dole v Občini Idrija, stran 5338.

  
Na podlagi prve alineje 127. člena, 128. člena in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13, 13/19, 202/20) je Občinski svet Občine Idrija na 21. seji dne 27. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi EUP LP_21/85_A, Dole v Občini Idrija 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za določanje velikosti in obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi A LP_21/85_A, ki se nanaša zemljišče s parc. št. 345/19, k.o. 2361 – Dole, identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2338.
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnega zemljišča na posamični poselitvi z oznako »A«.
3. člen 
Elaborat lokacijske preveritve iz prvega člena tega sklepa, ki ga je izdelala družba URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Ljubljana, odgovorna prostorska načrtovalka Judita Thaler, URBI-2022, je z grafičnimi prilogami na vpogled na sedežu Občine Idrija.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0017/2020
Idrija, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Idrija 
Tomaž Vencelj 

AAA Zlata odličnost