Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1939. Sklep o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, stran 5337.

  
Na podlagi 99. člena in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna je na 17. redni seji dne 19. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o soglasju k višini cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Občina Dobrna daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoči družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Dom ob Savinji Celje, Jurčičeva ulica 6, 3000 Celje, v višini:
– 22,12 EUR na efektivno uro ob delavnikih,
– 28,37 EUR na efektivno uro opravljeno ob nedeljah in
– 30,45 EUR na efektivno uro opravljeno na praznik.
2. člen 
Ob upoštevanju subvencije in oprostitve Občine Dobrna znaša cena storitve pomoč na domu za uporabnika, od 1. 6. 2021 dalje:
– na delavnik 5,00 EUR
– na nedeljo 5,00 EUR in
– na praznik 5,00 EUR, za efektivno uro pomoči na domu.
3. člen 
Ta sklep začne veljati po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 6. 2021.
Št. 007-0001/2021-1(6)
Dobrna, dne 19. maja 2021
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost