Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1933. Sklep o merilih za določitev nadomestila za delo članov volilnih organov Občine Vipava, stran 5334.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 23. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o merilih za določitev nadomestila za delo članov volilnih organov Občine Vipava 
1. člen 
Člani volilnih organov Občine Vipava imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah pravico do enkratnega nadomestila, v skladu z določili Zakona o lokalnih volitvah.
Člani volilnih organov Občine Vipava so zaradi dela v volilnih organih upravičeni do enkratnega nadomestila tudi ob drugih volitvah, ki niso redne volitve, in sicer v sorazmernem deležu, ki se določi glede na obseg volilnih opravil v vsakem konkretnem primeru posebej.
2. člen 
S tem sklepom se določa merila za določitev višine nadomestila članom volilnih organov ob vsakih drugih volitvah, razen ob splošnih volitvah.
3. člen 
Ob vsakih drugih volitvah (npr. predčasnih, nadomestnih …) pripada članom za delo v občinskih volilnih organih nadomestilo, ki se določi na podlagi naslednjih meril:
– število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo,
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve,
– število volišč,
– velikost volilne enote, število volilnih upravičencev …
– druga merila, ki lahko vplivajo na zahtevnost izvedbe konkretnih volitev.
Višina nadomestila, določena na podlagi meril iz prejšnjega odstavka tega člena, ne sme biti nižja od 20 % in ne višja od 100 % nadomestila za izvedbo splošnih volitev, kot ga določa vsakokrat veljavni Zakon o lokalnih volitvah.
Pri določanju višine nadomestila se upošteva razpone višine nadomestila med posameznimi člani občinskih volilnih organov, kot jih določa Zakon o lokalnih volitvah.
4. člen 
Za izvedbo referenduma na območju celotne občine članom občinskih volilnih organov pripada nadomestilo, določeno v skladu s prvim odstavkom 1. člena tega sklepa.
Če se referendum izvaja le v delu občine, pripada članom občinskih volilnih organov nadomestilo, določeno v skladu z drugim odstavkom 1. člena in 3. členom tega sklepa.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0410-7/2021-1
Vipava, dne 27. maja 2021
Župan 
Občine Vipava 
Goran Kodelja 

AAA Zlata odličnost