Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1931. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič, stran 5332.

  
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – ZVrt-UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 9. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 20. redni seji dne 20. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič (Uradni list RS, št. 19/13, 92/13, 32/14, 69/17 in 13/19) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Tržič znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
Program 
Dnevni programi
Cena
1. oddelek prvega starostnega obdobja 
485 EUR
2. oddelek drugega starostnega obdobja
382 EUR
3. kombinirani oddelek 
in oddelek 3–4 letnih otrok
410 EUR«
2. člen 
Besedilo prvega stavka 2. člena se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,00 EUR.«
3. člen 
Ostale določbe prvotnega Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Tržič ostanejo nespremenjene.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 6. 2021 dalje.
Št. 602-2/2021
Tržič, dne 20. maja 2021
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic 

AAA Zlata odličnost