Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1923. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 5289.

  
Na podlagi drugega odstavka 245. člena v povezavi z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju: ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 17. redni seji dne 26. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnini:
– parc. št. 1260/5 k.o. 1527-Semič, v izmeri 219 m2,
vpisani kot last Občine Semič.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-38/2019-8
Semič, dne 26. maja 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost