Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1916. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica, stran 5277.

  
Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18, 75/19 – ZIPRS2021, 36/20 – ZIUJP, 61/20 – ZDLGPE, 89/20, 195/20 – odl. US, 203/20 – ZIUPOPDVE, 174/20 – ZIPRS2122, 15/21 – ZDUOP), četrtega odstavka 5. člena Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 81/19) ter 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 19/18) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. maja 2021 sprejel
O D L O K 
o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica 
1. člen 
Sredstva proračunske rezerve do višine 75.000 evrov se uporabijo za financiranje izdatkov odprave posledic naravne nesreče, in sicer zemeljskega plazu, ki se je zgodil na cesti JP784542, ki poteka iz vasi Vitovlje proti zaselku Vitovlje – Užiče, v bližini naslova Vitovlje 24A.
2. člen 
Dejanska poraba bo v okviru zaključnega računa za leto 2021 posebej specificirana.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 846-1/2021-88
Nova Gorica, dne 20. maja 2021
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost