Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1909. Sklep o ugotovitvi javne koristi, stran 5267.

  
Na podlagi 194. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 15. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o ugotovitvi javne koristi 
1. člen 
S tem sklepom se ugotovi, da je izvedba gradnje gospodarske javne infrastrukture – ceste (Ureditev ceste in križišča v Materiji) na nepremičnini parcela številka 2262/3 katastrska občina 2559-Materija, nujno potrebna in v javno korist.
2. člen 
Razlastitev je nujna za dosego javne koristi. Občina Hrpelje - Kozina potrebuje nepremičnino iz prvega člena za gradnjo gospodarske javne infrastrukture – ceste (ureditev ceste in križišča na glavni cesti G1-7/0354 Obrov–Kozina od km 8,315 do km 8,843, v dolžini 528 m) za potrebe dela naselja Materija.
3. člen 
Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina pooblašča županjo, da pri pristojni upravni enoti v skladu s 196. in 199. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) vloži zahtevo in vodi postopek za razlastitev z omejitvijo lastninske pravice – zaradi interesa odkupa oziroma razlastitve zemljišča na nepremičnini navedeni v 1. točki tega sklepa.
4. člen 
V kolikor bo v teku razlastitvenega postopka prišlo do sklenitve prodajne pogodbe za izgradnjo ceste, bo postopek razlastitve prekinjen in bo izplačana odškodnina po ocenjeni vrednosti.
5. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-38/2015-5
Hrpelje, dne 27. maja 2021
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek

AAA Zlata odličnost