Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1908. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture in vzpostavitvi javnega dobra, stran 5266.

  
Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, st. 61/17), 70. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 16. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je Občinski svet Občine Hrpelje - Kozina na 15. redni seji dne 27. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o določitvi javne infrastrukture na področju kulture in vzpostavitvi javnega dobra 
1. 
Nepremičnina parcela 2571 51/10 (ID 1891530), številka stavbe 123 (Vaški dom Orehek) je namenjena opravljanju kulturne dejavnosti kot javna infrastruktura na območju Občine Hrpelje - Kozina.
2. 
Oprema v zgoraj navedenem objektu sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture.
3. 
Pri nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se zaznamuje v zemljiški knjigi kot javno dobro – javna infrastruktura na področju kulture.
4. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-12/2021-1
Hrpelje, dne 27. maja 2021
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost