Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1892. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija Silvester Ustanova za kulturo in človekov razvoj, stran 5256.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.) in 32.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16 in 36/21) je Ministrstvo za kulturo izdalo
O D L O Č B O 
o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija Silvester Ustanova za kulturo in človekov razvoj 
1. Ministrstvo za kulturo izdaja soglasje k Aktu o ustanovitvi ustanove Fundacija Silvester Ustanova za kulturo in človekov razvoj, ki so jo ustanovil ustanovitelji Silvo Malovrh, Prešernova ulica 18, 2310 Slovenska Bistrica, Helena Malovrh, Prešernova ulica 18, 2310 Slovenska Bistrica, Eva Pavla Malovrh, Prešernova ulica 18, 2310 Slovenska Bistrica, Filip Malovrh, Prešernova ulica 18, 2310 Slovenska Bistrica, o čemer je notarka Mojca Vertačnik, Trg svobode 3, 2000 Maribor, izdala notarski zapis z opr. št. SV 312/2020 in SV 59/2021.
2. Fundacija Silvester Ustanova za kulturo in človekov razvoj ima sedež na naslovu Špindlerjeva ulica 2 f, 2310 Slovenska Bistrica.
3. Namen ustanove je splošnokoristen, dobrodelen in praviloma trajen.
Ustanova je ustanovljena za področje kulture in napredka, v okviru katerega bodo njene aktivnosti naslednje:
– ustanavljanje in upravljanje galerij, muzejev, razstavišč, stičišč, forumov, knjigarn, založb, kolegijev, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih, filmskih, avdiovizualnih, intermedijskih, scenografskih, digitalnih ter drugih programov in prostorov s kulturnimi ter identitetnimi vsebinami;
– predstavljanje, promocija, ohranjanje in varovanje slovenske kulturne, umetnostne, industrijske ter druge nepremične in premične dediščine prostora v katerem deluje Fundacija Silvester;
– predstavljanje, promocija, ohranjanje in varovanje jezikoslovne ter druge kulturne ustvarjalnosti in raznolikosti ter njeno predstavljanje najširšemu domačemu in drugemu občinstvu, vezano na zviševanje kulturnega zavedanja okolja in ljudi v njem;
– izobraževanje s področja kulture in splošno izobraževanje;
– podpora napredku in raziskavam, študijem doma in v tujini, ljudem s potenciali in talenti;
– dobrodelno in humanitarno delovanje, podpora, varovanje, ohranjanje naravne dediščine, biotske raznovrstnosti, etnografije, antropologije, humanistične znanosti, človekovega blagostanja.
4. Ustanovitveno premoženje ustanove so denarna sredstva v znesku 4.000 evrov, ki so bila nakazana na račun ustanove.
5. Člani prve uprave so: Silvo Malovrh, Eva Pavla Malovrh in Filip Malovrh.
6. Stroške objave v Uradnem listu Republike Slovenije nosi ustanova.
Št. 0140-37/2021/1
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-3340-0015
Dr. Vasko Simoniti 
minister 
za kulturo 

AAA Zlata odličnost