Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1891. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav, stran 5255.

  
Na podlagi prvega odstavka 49. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav 
1. člen 
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju osebja za obratovanje žičniških naprav (Uradni list RS, št. 111/06, 29/07, 13/08, 7/09, 109/13, 56/16, 47/17 in 62/19) se v 8. členu v 3. točki na koncu druge alineje pika nadomesti z besedo »ali« in se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– usposobljenost po programu iz tega pravilnika za strojnika nihalne žičnice in vzpenjače ter dve leti delovnih izkušenj kot strojnik nihalne žičnice ali vzpenjače.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-305/2021/9
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-2430-0069
Jernej Vrtovec 
minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost