Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1890. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, stran 5255.

  
Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in za izvrševanje 38. in 114. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO in 54/21) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
1. člen
V Pravilniku o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 20/12, 28/14, 60/15 in 82/18) se v 4. členu v tretjem odstavku število »0,15« nadomesti s številom »0,16«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Višina dodatka za prevoz se enkrat letno, 1. februarja tekočega leta, uskladi z javno objavljeno maloprodajno ceno motornega bencina – 95 oktanov, poročano Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16, 24/16 – popr. in 158/20 – ZURE), ki jo vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: poročana cena bencina). Dodatek za prevoz se zviša, če se poročana cena bencina za mesec december preteklega leta zviša za več kot pet odstotkov glede na mesec december predpreteklega leta, in sicer za enak odstotek. Spremembo višine dodatka za prevoz do 28. februarja tekočega leta sprejme minister, pristojen za delo.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-10/2021
Ljubljana, dne 31. maja 2021
EVA 2021-2611-0035
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost