Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1889. Pravilnik o spremembah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, stran 5255.

  
Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, sedmega odstavka 113. člena, 129., 133. in 159. člena ter za izvrševanje 27. in 156. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19, 11/20 – odl. US, 189/20 – ZFRO in 54/21) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah 
1. člen
V Pravilniku o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah (Uradni list RS, št. 106/10, 10/14, 98/15 in 82/18) se v 47. členu v tretjem odstavku število »0,15« nadomesti s številom »0,16«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Višina nadomestila potnih stroškov se enkrat letno, 1. februarja tekočega leta, uskladi z javno objavljeno maloprodajno ceno motornega bencina – 95 oktanov, poročano Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16, 24/16 – popr. in 158/20 – ZURE), ki jo vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: poročana cena bencina). Nadomestilo potnih stroškov se zviša, če se poročana cena bencina za mesec december preteklega leta zviša za več kot pet odstotkov glede na mesec december predpreteklega leta, in sicer za enak odstotek. Spremembo višine nadomestila potnih stroškov do 28. februarja tekočega leta sprejme minister, pristojen za delo.«.
2. člen 
V 52. členu se v tretjem odstavku število »0,15« nadomesti s številom »0,16«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Višina nadomestila potnih stroškov se enkrat letno, 1. februarja tekočega leta, uskladi z javno objavljeno maloprodajno ceno motornega bencina – 95 oktanov, poročano Evropski komisiji na podlagi Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci (Uradni list RS, št. 22/16, 24/16 – popr. in 158/20 – ZURE), ki jo vsak mesec posebej sporoči ministrstvo, pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: poročana cena bencina). Nadomestilo potnih stroškov se zviša, če se poročana cena bencina za mesec december preteklega leta zviša za več kot pet odstotkov glede na mesec december predpreteklega leta, in sicer za enak odstotek. Spremembo višine nadomestila potnih stroškov do 28. februarja tekočega leta sprejme minister, pristojen za delo.«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-9/2021
Ljubljana, dne 1. junija 2021
EVA 2021-2611-0034
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost