Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1887. Pravilnik o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, stran 5239.

  
Na podlagi drugega odstavka 58. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o določitvi oblike in vsebine zahteve za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje 
1. člen 
Ta pravilnik določa vsebino in obliko zahteve, ki jo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod) mesečno predloži ministrstvu, pristojnemu za zdravje, za plačilo prispevkov za zavarovance iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K, 36/19, 189/20 – ZFRO in 51/21; v nadaljnjem besedilu: zakon) (v nadaljnjem besedilu: obveznost države).
2. člen 
Obveznost države se ugotavlja in obračuna po podatkih o zavarovancih iz prejšnjega člena, ki jih vodi zavod.
3. člen 
(1) Zavod predloži zahtevo za plačilo obveznosti države prek spletne aplikacije UJPeRačun kot e-račun, ki mu je priložen obrazec obračuna iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, ki vsebuje podatke o kategoriji in številu zavarovancev, številu mesecev, višini mesečnega prispevka in skupnem znesku za plačilo prispevka.
(2) Ob pripravi zahteve za plačilo obveznosti države zavod v elektronski obliki pripravi tudi seznam zavarovancev iz 21. in 24. točke prvega odstavka 15. člena zakona, za katere je obračunana obveznost države, z zneski obveznosti. Podatki, na podlagi katerih je bila izračunana obveznost države, se hranijo v arhivu zavoda in se predložijo na vpogled ob nadzoru.
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-96/2021
Ljubljana, dne 19. maja 2021
EVA 2021-2711-0076
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost