Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2021 z dne 4. 6. 2021

Kazalo

1880. Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018, stran 5232.

  
Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), 3. člena Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 63/94 – KZ in 22/21 – odl. US), 5. člena ter prvega, drugega, tretjega in petega odstavka 6. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93, 33/03 in 22/21 – odl. US), 112. in 201. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) ter Akta o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 83/18) je Državni zbor na seji 28. maja 2021 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018 
I. 
V Sklepu o sestavi in imenovanju predsednika, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja v NKBM d.d., domnevnega nezakonitega financiranja politične stranke SDS in domnevnega nezakonitega financiranja volilne kampanje SDS za predčasne volitve poslancev v Državni zbor 2018 (Uradni list RS, št. 7/19, 15/19, 34/19, 31/20, 60/20, 78/20 in 100/20) se
v I. točki:
– besedilo »8 članov« spremeni tako, da se glasi: »9 članov« ter
– doda besedilo »Poslanska skupina nepovezanih poslancev 1 člana«;
v II. točki:
– ugotovi prenehanje funkcij namestnikov članov:
Franca KRAMARJA, PS SAB, in sicer z dnem smrti 30. 1. 2021, 
Janje SLUGA, zaradi izstopa iz PS SMC; 
ter
– imenujejo:
za članico: 
Janja SLUGA, PS NeP 
za namestnika članov: 
mag. Dušan VERBIČ, PS SMC 
Vojko STAROVIĆ, PS SAB. 
II. 
Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor.
Št. 020-04/21-6/7
Ljubljana, dne 28. maja 2021
EPA 1802-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
Igor Zorčič 
predsednik 

AAA Zlata odličnost